Logo
Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës - THEMIS Competition 2021

Zhvillimi i testit të shëndetit mendor dhe psikologjik 2019-2020

  • Zhvillimi i testit të shëndetit mendor dhe psikologjik
Sot, më datë 7 maj 2019, filloi procesi i vlerësimit të shëndetit mendor dhe psikologjik, ku morën pjesë 57 konkurrentë, për kandidatë për magjistratë dhe kandidatë për këshilltarë e ndihmës ligjorë. Testimi u zhvillua me shkrim, në formën e pyetjeve me alternativa dhe do të vijojë me intervistat në grup dhe individuale.
 
 Njoftime

Mbylle