Logo
Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës - THEMIS Competition 2021

Zhvillimi i fazes se dyte te Provimit te pranimit per vitin akademik 2019-2020

  • Faza e Dytë e Konkursit për vitin akademik 2019-2020
U zhvillua sot më dt. 26.04.2019 faza e dytë (Testi Profesional) e Konkursit të Pranimit për në Formimin Fillestar për kandidatët për magjistratë dhe kandidatët për këshilltarë e ndihmës ligjorë për vitin akademik 2019-2020. Testimi u zhvillua në Hollin e Pallatit të Kongreseve. Testimi u zhvillua për 123 konkurentë që u paraqitën për tu testuar dhe zgjati katër orë. I gjithë procesi u zhvillua në kushtet e transparencës dhe objektivitetit, i mbështetur përsëri nga përfaqësues të institucioneve kryesore ndërkombëtare, që janë partnerë të Shkollës së Magjistraturës, të cilët kryen monitorimin e sallës dhe të konkurentëve gjatë zhvillimit të testimit.
 
 
 
 
 Njoftime

Mbylle