Logo
Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës - THEMIS Competition 2021

4 shkurt 2020 / Njoftim per miratimin e listes pjesore te kandidateve per magjistrate, profili prokurore per vitin akademik 2019-2020

Më datë 31.1.2020, Këshilli i Lartë i Prokurorisë, pas përfundimit të procesit të verifikimit të pasurisë dhe figurës, ka miratuar listën pjesore për kandidatët për magjistratë, profili prokuror që pranohen në Programin e Formimit Fillestar për vitin akademik 2019 – 2020, si më poshtë:
 
Nr Emer Mbiemer Profili
1 Armida Kaçi Kandidate për prokurore
 2 Griselda Haxhiaj Kandidate për prokurore
3 Leonard Suçi Kandidat për prokuror
 
Me miratimin e kësaj liste pjesore, përfundoi edhe procesi i verifikimit të pasurisë dhe të figures nga ana e të dy Këshillave, për të gjithë kandidatët për magjistratë, të pranuar në Programin e Formimit Fillestar për vitin akademik 2019 – 2020.Njoftime

Mbylle