Logo
Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës - THEMIS Competition 2021

NJOFTIM: Mbledhja e Keshillit Drejtues date 31 Janar 2017 / 1 shkurt 2017

                                                  NJOFTIM

Njoftojme qe Keshilli Drejtues i Shkolles se Magjistratures u mblodh sot me date 31 Janar 2017 dhe ka miratuar Rregulloren e Shkolles se Magjistratures sipas Kuadrit te ri Ligjor dhe Kriteret e Provimit te Pranimit per vitin akademik 2017-2018.Njoftime

Mbylle