Logo
Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës - THEMIS Competition 2021

Konferenca permbyllese "Perspektika, kerkesa dhe sfida per gjyqesorin evropian", 13-14 Maj 2019

  • Konferenca permbyllese "Perspektika, kerkesa dhe sfida per gjyqesorin evropian", 13-14 Maj 2019
Ne kuader te bashkepunimit me Rrjetin Evropian per Trajnimet Gjyqesore, Drejtori i Shkolles po merr pjese ne Konferencen permbyllese me tematike "Perspektika, kerkesa dhe sfida per gjyqesorin evropian", e cila zhvillohet ne Gjykaten e Drejtesise te Bashkimit Evropian gjate 13 dhe 14 Maj 2019.
Gjate konferences dy ditore u mbajten pershendetje dhe permbledhje raportimesh ne lidhje me tematiket e serise se seminareve te zhvilluara me kete tematike si dhe u realizua puna ne grup ne lidhje me ide te reja per forcimin e shtetit te se drejtes nepermjet punes se institucioneve te trajnimit gjyqesore. Aktiviteti mbylles me pjesemarrje ne punimet e nje senace gjyqesore te GJED-se.
 
 
 Njoftime

Mbylle