Logo
Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës - THEMIS Competition 2021

Takim me Përfaqësues të KPMG/BERZH

Në kuadër të bashkëpunimit me BERZH/KPMG u zhvillua në Shkollë takimi me prezantues i Projektit Aftësitë e Kontabilitetit për Gjyqtarët në Çështjet e Falimentimit, me pjesëmarrjen e Zj. Iva Todorova, Drejtore e Sektorit Publik në KPMG, si dhe grupit të saj. Përfaqësuesit e KPMG u pritën në takim nga Drejtori i Shkollës, Z. Sadushi, si dhe Pedagogët Arta Mandro, Mariana Semini dhe Vangjel Kosta. Njëkohësisht në takim ishin të pranishëm Zj. Ela Qokaj, kancelare e Shkolles, Z. Jetnor Tafilaj, Drejtues i Departamentit IT, dhe Ador Koleka, Përgjegjës për Formimin Profesional.
Gjatë takimit u prezantua projekti në fjalë me komponentët e tij si dhe u përcaktuan modalitetet e bashkëpunimit si metodologjia e projektit, përgatitja e modulit në format seminari në sallë, zhvillimi i sesioneve trajnuese në platformën e-learning, si dhe vlerësimi i projektit. Projekti merr nisje nga projekte te ngjashme te zhvilluara në Bullgari, Kroaci, Maqedoni dhe Kosovë.
 
 Njoftime

Mbylle