Logo
Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës - THEMIS Competition 2021

Meeting with KPMG/EBRD Representatives

In framework of the cooperation with KPMG/EBRD, a meeting was held in school on the project on Accounting Skills for Judges in Insolvency Cases, with the participation of Ms. Iva Todorova, Director of the Public Sector in KPMG, and its team. The KPMG representatives were expected in the meeting by the School Director, Mr. Sadushi, and the school professors Arta Mandro, Mariana Semini and Vangjel Kosta. At the same time, in the meeting there were Mrs. Ela Qokaj, school chancellor, Mr. Jetnor Tafilaj, IT department, and Ador Koleka, Professional Training Sector.
In the meeting, the project components were presented and also the modalities of cooperation, project methodology, preparation of the module in the live seminar format, the training sessions in the e-learning, and the project evaluation. The project is based on similar projects held in Bulgaria, Croatia, Macedonia and Kosovo.      
 
 Informations

Mbylle