Logo
Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës - THEMIS Competition 2021

Vizita nga Komiteti Holandez i Helsinkit

Në kuadër të bashkëpunimit me Komitetin Holandez të Helsinkit, Drejtori i Shkollës priti në takim Drejtorin e Komitetit Z. Pepijn Gerritz dhe një përfaqësuese të Institutionit Holandez për Kujdestarinë. 
 
Pas mirëseardhjes se miqve, biseda u përqëndrua në komponentët e bashkëpunimit dy palësh dhe më konkretisht:
 
1. Përfshirja e Shkollës së Magjistraturës në procesin e realizimit të Programit  për Trajnime për Shtetin e së Drejtës - PATROL, i cili do të realizohet në bashkëpunim me Universitetin Leiden dhe Akademinë Holandeze për Qeverisjen. 
 
2. Mundësia për të propozuar një program bashkëpunimi Ambasadës Holandeze në lidhje me ndryshimet e fundit në Kodin për të Miturit që më pas do të jenë në fokusin e trajnimeve të shkollës. Në këtë inisiativë do të marrin pjesë KHH + SHM + KSHH + Uni Leiden + Institucione Holandeze, ku në fillim do të ketë një vlerësim nevojash trajnimi dhe pastaj sesionet trajnuese sipas tematikave me rëndësi. 
 
3. Në kuadër të bashkëpunimit me Ministrinë për Cështjet dhe Punët Sociale, mund të realizohet një bashkëpunim i ngjashëm në lidhje me drejtësinë për të miturit, i cili do të vijë në formën e një propozimi por pas realizimit të një vizite studimore nga ana e Ministrisë. 
 
 
 Njoftime

Mbylle