Logo
Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës - THEMIS Competition 2021

Gjyqi imitues 2013

Me rastin e Ditës së Drejtësisë, Shkolla e Magjistraturës organizoi Gjyqin Imitues me temë: “Korrupsioni. Shkelja e Barazisë në Tendera”. Aktiviteti u zhvillua ditën e Enjte, 9 Maj 2013, në Gjykatën e Lartë. Aktiviteti u realizua nga kandidatët e vitit të dytë të Trajnimit Fillestar në shkollë.
Në këtë aktivitet morën pjesë personalitete të Gjyqësorit dhe Drejtësisë si dhe përfaqësues të organeve drejtuese të Shkollës, si Kryetari i Gjykatës së Lartë dhe  njëkohësisht Kryetari i Këshillit Drejtues të Shkollës së Magjistraturës, Prokurori i Përgjithshëm, Nënkryetari i Këshillit të Lartë të Drejtësisë, Drejtoria e Shkollës së Magjistraturës si dhe përfaqësues të tjerë të institucioneve kombëtare të drejtësisë dhe përfaqësues të institucioneve ndërkombëtare partnere të Shkollës së Magjistraturës.

Momente gjate zhvillimit te gjyqit.Njoftime

Mbylle