Logo
Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës - THEMIS Competition 2021

Gjyqi imitues 2015

Me rastin e Ditës së Drejtësisë, Shkolla e Magjistraturës organizoi Gjyqin Imitues me temë: “Ndarja e Pasurisë Bashkëshortore”. Aktiviteti u zhvillua ditën e Premte, 8 Maj 2015, në Gjykatën e Lartë. Aktiviteti u realizua nga kandidatët e vitit të dytë të Trajnimit Fillestar në shkollë.

Në këtë aktivitet ftohen të marrin pjesë personalitete të Gjyqësorit dhe Drejtësisë si dhe përfaqësues të organeve drejtuese të Shkollës, si Ministri i Drejtësisë, Kryetari i Gjykatës së Lartë, Kryetari i Gjykatës Kushtetuese, Prokurori i Përgjithshëm, Nënkryetari i Këshillit të Lartë të Drejtësisë, Drejtoria e Shkollës së Magjistraturës si dhe përfaqësues të tjerë të institucioneve kombëtare të drejtësisë dhe përfaqësues të institucioneve ndërkombëtare partnere të Shkollës së Magjistraturës.Njoftime

Mbylle