Logo
Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës - THEMIS Competition 2021

Trajnim Rajonal në Berat

Data 2 Dhjetor 2016
 
 
Në bashkëpunim me Programin për Zhvillim të Kombeve të Bashkuara ( PNUD) , Shkolla e Magjistraturës organizon seminarin trajnues me temë "Jurisprudencë e GJEDNJ lidhur me të drejtat e personave me aftësi të kufizuara. Konventa e OKB dhe legjislacioni shqiptar lidhur me PAK dhe roli i sistemit të drejtësisë" në datën  2 dhjetor 2016 për gjyqtarët dhe prokurorët në detyrë. Ky aktivitet rajonal zhvillohet ne qytetin e Beratit.
Ekspertët pjesëmarrës në seminar janë: Arta Mandro , Agustela Nini
Lehtësues : Esmeralda Ceka
Moderator : Agron Vavla
 
 
      Njoftime

Mbylle