Logo
Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës - THEMIS Competition 2021

Seminar trajnues me temë: "Veprat Penale në Fushën e Tatimeve. Roli i Sistemit të Drejtësisë dhe Bashkëpunimi me Autoritetet në fushën e Tatimeve."

Datat 21-22 Nëntor 2016
 
Në bashkëpunim me Organizatën e Juristëve Ndërkombëtarë - ISLP, Shkolla e Magjistraturës organizon seminarin trajnues me temë "Veprat Penale në Fushën e Tatimeve. Roli i Sistemit të Drejtësisë dhe Bashkëpunimi me Autoritetet në fushën e Tatimeve" gjatë datave 21-22 Nëntor 2016 për gjyqtarët dhe prokurorët në detyrë. 
Ekspertët pjesëmarrës në seminar janë: Jonathan Fisher, Anita Clifford, Saida Dollani, Armando Gurakuqi.
 
 Njoftime

Mbylle