Logo
Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës - THEMIS Competition 2021

Vizitë Studimore në Institutin Gjyqësor të Hollandës

13-17 Nentor 2016
 
Me ftesë të Institutit të Trajnimit Gjyqësor të Hollandës, është duke zhvilluar një vizitë studimore në Utrecht një delegacion nga Shkolla e Magjistraturës, i përbërë nga Drejtori i Shkollës dhe stafi pedagogjik: Z. Arben Rakipi, Znj. Arta Mandra, Z. Vangjel Kosta, Z. Dashamir Kore, Z. Artan Hajdari, Znj. Mariana Semini si dhe përgjegjësi i trajnimit profesional, Z. Ador Koleka.
Vizita zhvillohet në kuadër të projektit që po zhvillohet nga Komiteti Holandez i Helsinkit në bashkëpunim me Institutin e Trajnimit Gjyqësor Holandez “Promovimi i një Qasjeje me në Fokus Viktimën në Cështjet e Trafikimit të Qënieve Njerëzore në Shqipëri dhe në Bosnjë Hercegovinë”.
Vizita zhvillohet në të njëjtën kohë me një delegacion nga Akademia e Drejtësisë së Serbisë, dhe trajton tematikën “Sistemit të Mentorëve në Trajnimin Gjyqësor Fillestar në Hollandë”.
Gjatë takimit do të trajtohen tematika të ndryshme që lidhen me trajnimin fillestar dhe të vazhduar si: trajnimi i gjyqtarëve, trajnimi i prokurorëve, vlerësimi i trajnerëve dhe kandidatëve, portali online i SSR-s, roli i trajnerit në trajnimin fillestar, përzgjedhja/vlerësimi dhe marrëveshjet e mundshme me Institutin e Trajnimit Gjyqësor Hollandez.
 
 
 
                               Njoftime

Mbylle