Logo
Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës - THEMIS Competition 2021

Trajnim mbi Standartet Ndërkombëtare të të Drejtave të Njeriut i Organizuar në Bashkëpunim me Fondacionin Slynn

                                                      9-10 NËNTOR 2016
 
Në kuadër të bashkëpunimit me Fondacionin Slynn, Shkolla e Magjistraturës po zhvillon seminarin trajnues me temë: "Standardet ndërkombëtare të të drejtave të njeriut" në datat 9-10 nëntor 2016, me pjesëmarrjen e gjyqtarëve dhe prokurorëve nga gjykata dhe prokurori të rrethit Tiranë,  gjykata të rretheve të ndryshme dhe Gjykata e Krimeve të Rënda Tiranë. Seminari realizohet me pjesëmarrjen e ekspertëve britanike dhe shqiptarë, si: Jonathan Cooper, Nick Stanage dhe Idlir Peçi.
 
 Njoftime

Mbylle