Logo
Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës - THEMIS Competition 2021

Njoftim i Këshillit Drejtues të Shkollës së Magjistraturës datë 7 nentor 2016

                                          Njoftim
 
Këshilli Drejtues i Shkollës së Magjistraturës, i mbledhur më datë 07.11.2016, në mbështetje të nenit 17, të ligjit nr. 8136, datë 31.07.1996 “Për Shkollën e Magjistraturës në Republikën e Shqipërisë”, (i ndryshuar) si dhe në Rregulloren e Brendshme të Shkollës së Magjistraturës, pasi shqyrtoi dokumentacionin për zhvillimin e provimit të pranimit për vitin akademik 2016-2017, të përgatitur nga Komisioni i Administrimit të Provimit dhe Komisioni i Vlerësimit të Testimit Profesional, vendosi që;
  •  procesi i rekrutimit dhe seleksionimit të kandidatëve për magjistratë për vitin akademik 2016-2017 në Shkollën e Magjistraturës të konsiderohet i përfunduar sipas ligjit,
  • të shpallë fitues 25 kandidatët e renditur të parët sipas vlerësimit përfundimtar,
  • procesi i mësimdhënies për vitin akademik 2016-2017 të fillojë, për vitin e parë të studimit, në datën 10.11.2016
        Renditja
Emër Mbiemër
Rezultatet
1
Ligoraq         Toshi
282
2
Iva                Corri
274
3
Florin           Demollari
273
4
Shkëlzen       Licaj
267
5
Erlanda        Agaj
265
6
Elisabeta      Gjoni
263
7
Kostandina   Kuro
263
8
Hazbi            Balliu
262
9
Xhevdet        Lika
261
10
Artur            Prenga
260
11
Klejda          Çapja
259
12
Marko          Boshku
259
13
Ema             Shaholli
258
14
Enisa           Shahini
257
15
Mirjan          Mustafaj
255
16
Gëzim          Spahiu
253
17
Aurora         Hajro
252
18
Ledion          Tema
250
19
Ermira         Llacja
248
20
Gjergji          Ceka
247
21
Alba             Dhima
245
22
Florian         Borici
245
23
Adnan          Hoxha
240
24
Pierind         Çukaj
240
25
Xhoana        Mehmetaj
236

 Njoftime

Mbylle