Logo
Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës - THEMIS Competition 2021

30 shtator 2019 / Njoftim per fillimin e vitit te ri akademik 2019-2020

NJOFTIM 
 
Sipas parashikimeve të ligjit, Shkolla e Magjistraturës fillon vitin e ri akademik të hënën e pare të muajit tetor, përkatësisht më datë 7 tetor. Tashmë jemi në pritje Brenda kësaj jave të vendimmarrjes nga ana e Këshillit të Lartë Gjyqësor për kandidatët për gjyqtarë dhe nga Këshilli i Lartë i Prokurorisë për kandidatët për prokurorë, të cilët janë në fazën përmbyllëse të verifikimeve për pastërtinë e figurës dhe pasurisë. Këshilli Drejtues i Shkollës së Magjistraturës do të mblidhet ditën e enjte, me datë 3 tetor 2019, ku do të bëjë publike listën përfundimtare të kandidatëve për magjistratë që do të pranohen në formimin fillestar për vitin akademik 2019 – 2020.Njoftime

Mbylle