Logo
Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës - THEMIS Competition 2021

7 dhjetor 2020 / Lista pjesore e miratuar 7 dhjetor 2020

                  Shkolla e Magjistraturës 
 
Sot më datë 07 dhjetor 2020, Këshilli Drejtues i Shkollës së Magjistraturës miratoi publikimin e listës pjesore të 5 (pesë) kandidatëve për magjistratë (profili gjyqtar), të dërguar nga KLGJ, pas verifikimit të pasurisë dhe figurës, të cilët do të pranohet në Programin e Formimit Fillestar për vitin akademik 2020 – 2021, në Shkollën e Magjistraturës, si më poshtë.
 
      Nr.       Emër Mbiemër                                 Profili
 
      1.          Znj. Elena Tafa                                 Gjyqtar
      2.          Znj. Juliana Pjetri                             Gjyqtar
      3.          Znj. Klodjana Kryeziu                       Gjyqtar
      4.          Znj. Olta Cenaj                                 Gjyqtar
      5.          Z. Noel Veizi                                     Gjyqtar
 
Shkolla e Magjistraturës është në pritje të vendimmarrjeve të tjera nga ana e dy Këshillave, për miratimin e kandidatëve të tjerë fitues, emrat e të cilëve do të publikohen në ditët në vijim.Njoftime

Mbylle