Logo
Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës - THEMIS Competition 2021

Konkursi THEMIS 2019

  • Konkursi THEMIS 2019
Gjatë periudhës 23-26 Prill 2019, një grup kandidatësh për magjistratë nga Shkolla e Magjistratures mori pjesë në Konkursin THEMIS 2019 te organizuar nga EJTN (Rrjeti Evropian per Trajnimet Gjyqesore). Konkursi u zhvillua ne Budapest, Hungari, tematika e te cilit ishte Procedura Penale Evropiane dhe e BE-së. Skuadra e Shkollës së Magjistraturës përbëhej nga profesor Arben Rakipi, Erlanda Agaj, Thomaidha Roça dhe Gezim Spahiu. Pas prezantimit me sukses të materialit të përgatitur nga skuadra e shkollës, Komisioni i Vlerësimit të skuadrave e vlerësoi atë me çmim të posaçëm për Prezantimin më Krijues të konkursit.
 
 
 
 
 
 Njoftime

Mbylle