Logo
Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës - THEMIS Competition 2021

27 nentor 2019 / Ftesë për pjesëmarrje në datën 5 dhejtor 2019 - Bolonja

   Ftesë për pjesëmarrje
 
Shkolla e Magjistraturës Shqiptare dhe Projekti AICS/CSM “Mbështetje e Shkollës së Magjistraturës Shqiptare në kuadër të procesit të reformes kushtetuese”, në bashkëpunim me Univeristetin e Bolonjës dhe Projektin EURALIUS V organizon në datën 5 dhjetor 2019, ora 16.30, pranë Univeristetit të Bolonjës ‘Palazzo Marescotti Brazzetti’, Via Barberia 4, një takim me studentë të juridikut dhe avokatë shqiptarë që jetojnë në Itali, me qëllim prezantimin e reformës në sistemin e drejtësisë dhe mundësinë për të ndjekur trajnimin filletar pranë Shkollës së Magjistraturës.
Lutemi të konfirmoni pjesëmarrjen Tuaj në adresen e emailit: info@magjistratura.edu.alNjoftime

Mbylle