Logo
Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës - THEMIS Competition 2021

Trajnim mbi platformën E-learning, moduli i trafikimit të qënieve njerëzore

Në kuadër të bashkëpunimit me Qendrën e Trajnimit Gjyqësor të Mbretërisë së Hollandës po realiziohet vizita e dy përfaqësuesve të kësaj qëndre pranë Shkollës së Magjistraturës, përkatësisht  Znj. Anne Tahapary dhe Z. Joos Borg. Qëllimi i vizites është zhvillimi i një trajnimi dy ditor dhe i takimeve konsultative të përfaqësueve të QTGJH në lidhje me përgatitjen e nje moduli trajnimi të ardhshëm për çështje të trafikimit të qënieve njerëzore si dhe konfigurimin e platformës online Moodle për ofrimin e një trajnimi të tillë në distancë.Njoftime

Mbylle