Logo
Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës - THEMIS Competition 2021

Njoftim Mbi Konkursin e Shkollës së Magjistraturës - 29 Korrik 2016

                                                    NJOFTIM

Njoftohen të gjithë të interesuarit, që dëshirojnë të konkurojnë në Shkollën e Magjistraturës, se:
Numri i kandidatëve për magjistratë, që do të fillojnë Shkollën e Magjistraturës në vitin e parë akademik 2016-2017 do të jetë 5 vende për profilin prokuror.
Regjistrimet do të kryhen gjatë periudhës 1 Gusht – 25 Gusht pranë sekretarisë shkencore të shkollës nga ora 9.00-13.30. Për më shumë informacion vizitoni faqen tonë www.magjistratura.edu.al.Njoftime

Mbylle