Logo
Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës - THEMIS Competition 2021

Baza ndërkombëtare e të dhënave ligjore- beck online në Gjermani / 4 nentor 2016

                                                  INFORMACION
 
Me ndihmën e EURALIUS u bë e mundur hyrja në bazën ndërkombëtare të të dhënave ligjore – beck online në Gjermani, aktiviteti 1.7.5 i EURALIUS.
Kjo bazë të dhënash mund të aksesohet nëpërmjet – beck online në Gjermani dhe ofrohet për të drejtën Europiane, të drejtën Civile dhe të drejtën Penale. Baza e të dhënave ligjore është e disponueshme për aksesim në gjuhën gjermane nëpërmjet Ministrisë së Drejtësisë – Z. Ilir Bejko dhe nëpërmjet EURALIUS. Baza e të dhënave ligjore është në gjuhën Gjermane.Njoftime

Mbylle