Logo
Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës - THEMIS Competition 2021

Zhvillimi i fazës së dytë të konkursit të pranimit 2016-2017

Zhvillimi i fazës së dytë të konkursit të pranimit 2016-2017

 
Sot më datë 24 Tetor 2016, pranë Akademisë së Sigurisë u zhvillua faza e dytë e provimit të pranimit të kandidatëve për magjistratë në Shkollën e Magjistraturës për vitin akademik 2016-2017. Procesi i testimit u monitorua nëpërmjet një proçedure transparente, me pjesëmarrjen e vezhguesve vendas dhe ndërkombëtarë. Në këtë fazë morën pjesë 106 konkurrentë.
 
 Njoftime

Mbylle