Logo
Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës - THEMIS Competition 2021

Zhvillimi i fazës së parë të konkursit të pranimit 2016-2017

Zhvillimi i fazës së parë të konkursit të pranimit 2016-2017
 
Sot më datë 10 Tetor 2016, ora 9:00 pranë Pallatit të Kongreseve u zhvillua faza e parë e provimit për pranimin e kandidatëve për magjistratë të Shkollës së Magjistraturës. Procesi i testimit u monitorua pas nje procesi transparent, nga nje numer i konsiderueshem vezhguesish, vendas ndërkombëtarë. Nga 157 konkurentë te rregjistruar, morën pjesë 153 konkurente, të cilët i’u nënshtruan testit të përgjithshëm me shkrim të vlerësuar në formë elektronike, scan tron, prej të cilëve kufirin prej 60% të pikëve e kaluan 107 konkurentë.
Njoftimi zyrtar me listën e konkurentëve sipas pikëve përkatëse do të shpallet nesër pas mbledhjes së Këshillit Drejtues së Shkollës së Magjistraturës.
 Njoftime

Mbylle