Logo
Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës - THEMIS Competition 2021

6 maj 2019 / Njoftim per propozim temash per programin tematik FV, viti akademik 2019-2020

SHKOLLA E MAGJISTRATURES
 
Të nderuar Gjyqtarë e Prokurorë,
Ligji nr. 96 datë 6.10.2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë” , ndër të tjera, në nenin 5 të tij, përcakton se:
“Magjistrati ka të drejtë dhe detyrimin të marrë pjesë në programet e formimit vazhdues. Magjistrati ka të drejtë të propozojë tema trajnimi dhe të bashkëpunojë me Këshillin, me qëllim përmirësimin e programeve të trajnimit.”
Duke qënë se Shkolla e Magjistraturës është në procesin e hartimit të programit tematik për vitin akademik 2019-2020, mirëpret dhe bën thirrje të hapur që të gjithë gjyqtarët e prokurorët, të propozojnë tema konkrete me interes për ta, brenda datës 20.05.2019.
Për lehtësi analize dhe me qëllim dhe eliminimin e kostove postare, propozimet do të bëhen në adresën elektronike info@magjistratura.edu.alJu faleminderit!Njoftime

Mbylle