Logo
Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës - THEMIS Competition 2021

12 shkurt 2020 / Njoftim per emerimin e prokuroreve te rinj

                                                   NJOFTIM
 
Më datë 11.2.2020, Këshilli i Lartë I Prokurorisë, pas një verifikimi të thelluar, të pasurisë dhe figurës, përpara emërimit dhe kualifikimit për emërim të 10 kandidatëve për magjistratë, të profilit prokuror të diplomuar në vitin akademik 2018 – 2019, proces të cilin prokurorët e kaluan me sukses, ka bërë caktimin e tyre në pozicionet, si më poshtë:
 
1.      Z. Florian Boriçi, në detyrën e Prokurorit në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Krujë.
2.      Z. Gëzim Spahiu, në detyrën e Prokurorit në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Shkodër.
3.      Z. Ledion Tema, në detyrën e Prokurorit në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Berat.
4.      Z. Gjergj Ceka, në detyrën e Prokurorit në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Korcë.
5.      Znj. Ermira Manelli, në detyrën e Prokurorit në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Gjirokastër.
6.      Z. Adnan Hoxha, në detyrën e Prokurorit në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Gjirokastër.
7.      Z. Pierind Çukaj në detyrën e Prokurorit në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Pukë.
8.      Znj.  Aurora Hajro, në detyrën e Prokurorit në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Sarandë.
9.      Znj. Alba Dhima, në detyrën e Prokurorit në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Sarandë.
10. Znj. Xhoana Mehmetaj, në detyrën e Prokurorit në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Dibër.
Duke qenë besimplotë se prokurorët e sapoemëruar do të kryejnë me sukses dhe përkushtim detyrat që u ngarkohen nga Kushtetuta dhe ligjet e Republikës së Shqipërisë, Shkolla e Magjistraturës shpreh urimet për detyrën e re dhe të vështirë që ata do të ushtrojnë, në përmbushje të misionit për të cilin janë ngarkuar
 Njoftime

Mbylle