Logo
Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës - THEMIS Competition 2021

15 maj 2019 / Lista perfundimtare e kandidateve per magjistrate, profili gjyqtar dhe prokuror, si dhe keshilltar ligjor dhe ndihmes ligjor per vitin akademik 2019-2020

      SHKOLLA E MAGJISTRATURËS
 
Sot, më datë 15 maj 2019, Këshilli Drejtues i Shkollës së Magjistraturës miratoi listën e renditjes së kandidatëve me rezultatet përfundimtare të shpallura nga Komisioni i Vlerësimit të Testit profesional dhe nga Komisioni i Vlerësimit të Shëndetit Mendor dhe Psikologjik të provimit të pranimit për vitin akademik 2019-2020.
Këshilli Drejtues, pasi u njoh me Raportin mbi zhvillimin e provimit të pranimit për vitin akademik 2019-2020, të prezantuar nga Drejtori i Shkollës, z. Sokol Sadushi, e vlerësoi maksimalisht të gjithë procesin e organizimit të provimit, të zhvilluar në zbatim të rregullave ligjore, me një objektivitet dhe transparencë të plotë, duke siguruar anonimatin e konkurrentëve dhe garantuar kushtet e barabarta të konkurrimit, me synim pasjen e kandidatëve sa më cilësorë.  
Ky proces u monitorua në mënyrë të vazhdueshme, nga fillimi e deri në përfundim, edhe nga partnerët ndërkombëtarë, si: Delegacioni i Bashkimit Europian, Këshilli i Europës, OPDAT-i, Ambasada Franceze etj. dhe, në veçanti, nga Misioni EURALIUS V, që me përfaqësuesit e tij ishte pjesë e komisioneve të administrimit dhe monitorimit të provimit, si dhe nga OSBE-ja, që administroi kutitë me zarfet e provimit dhe me emrat e konkurrentëve.
Në respektim të ligjit, Shkolla e Magjistraturës publikon sot, më datë 15 maj 2019, listën përfundimtare të renditjes së kandidatëve, sipas rezultateve të provimit, duke treguar numrin maksimal të kandidatëve, të renditur sipas rezultateve më të larta dhe që mund të pranohen në Programin e Formimit Fillestar, në përputhje me numrin e vendeve vakante të përcaktuara nga vendimmarrja e Këshillave.
Lista e konkurrentëve, pas publikimit në faqen e Shkollës së Magjistraturës, i dërgohet respektivisht Këshillit të Lartë Gjyqësor, për konkurruesit që kanë zgjedhur profilin e gjyqtarit dhe të këshilltarit dhe ndihmësit ligjor në fazën e aplikimeve, si dhe Këshillit të Lartë të Prokurorisë, për konkurruesit që kanë zgjedhur profilin e prokurorit.
Kandidatët sipas profileve përkatëse, përpara se të pranohen në Programin e Formimit Fillestar të Shkollës së Magjistraturës, do t’i nënshtrohen verifikimit të plotë të pasurisë dhe figurës nga Këshillat.
Deri në datën 5 shtator, Këshillat do të vendosin pranueshmërinë e kandidatëve, bazuar në informacionin që kanë marrë për rezultatet e verifikimit të pasurisë dhe figurës së tyre. Pas përfundimit të verifikimit të pasurisë dhe figurës, Këshillat do të miratojnë dhe publikojnë në fund të muajit shtator, listën përfundimtare të kandidatëve magjistratë, që pranohen në Shkollën e Magjistraturës, në Programin e Formimit Fillestar.
 
LISTA PËRFUNDIMTARE E KANDIDATËVE PËR MAGJISTRATË
PROFILI GJYQTAR & PROKUROR
SI DHE KËSHILLTAR LIGJOR & NDIHMËS LIGJOR
PËR VITIN AKADEMIK 2019 - 2020    
 
Nr.
Emër Mbiemër
Profili
i zgjedhur
1
Albert Keraj
Gjyqtar
2
Vladimir Cjapi
Gjyqtar
3
Ledio Sali
Gjyqtar
4
Gladiola Bregu
Gjyqtar
5
Dorina Stroka
Gjyqtar
6
Klarent Demiri
Gjyqtar
7
Suada Kurti
Gjyqtar
8
Orgent Nazaj
Gjyqtar
9
Edison Tatoshaj
Gjyqtar
10
Eduart Qehaja
Gjyqtar
11
Sokol Mara
Gjyqtar
12
Albana Misja
Gjyqtar
13
Megi Strakosha
Gjyqtar
14
Rudi Laze
Gjyqtar
15
Nertil Dushku
Gjyqtar
16
Elton Frashëri
Gjyqtar
17
Ina Bajramaj
Gjyqtar
18
Dajana Ndreja
Gjyqtar
19
Dejvi Çelçima
Gjyqtar
20
Aurora Alimadhi
Gjyqtar
21
Ardiola Çela
Gjyqtar
22
Elis Dine
Gjyqtar
23
Emin Lusha
Gjyqtar
24
Ermelinda Fejzo
Gjyqtar
25
Eva Hysko
Gjyqtar
26
Emirjana Dimo
Gjyqtar
27
Gentiana Shukullari
Gjyqtar
28
Lirëza Sinollari
Gjyqtar
29
Ndriçim Halilaj
Prokuror
30
Alisa Spahja
Prokuror
31
Matilda Fetau
Prokuror
32
Denis Hyka
Prokuror
33
Matilda Peza
Prokuror
34
Blerina Musabelliu
Prokuror
35
Redona Ndoni
Prokuror
36
Fjorda Shqarri
Prokuror
37
Vasjana Postol
Prokuror
38
Iva Harka
Prokuror
39
Alban Syri
Prokuror
40
Armida Kaçi
Prokuror
41
Eni Kokalari
Prokuror
42
Griselda Haxhiaj
Prokuror
43
Ajkuna Anxhaku
Prokuror
44
Urim Kalia
Prokuror
45
Esmeranda Basho
Prokuror
46
Leonard Suçi
Prokuror
47
Denisa Plaku
Prokuror
48
Ledjana Shkurti
Prokuror
49
Eni Çulli
Prokuror
50
Albulena Kuliçi
Prokuror
51
Besmira Vishe
Prokuror
52
Entela Hasmujaj
Prokuror
53
Gersiana Skifteri
Ndihmës Ligjor
54
Edlira Llango
Këshilltar Ligjor
55
Irena Zhurka
Ndihmës Ligjor
56
Blerta Hamzallari
Ndihmës Ligjor
57
Arjeta Plaku
Ndihmës LigjorNjoftime

Mbylle