Logo
Banner Banner Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës ...

Other Publications

 

 

 

 

Title:  Matters of gender equality in legal standards and national and international standards.
Author:  School of Magistrates, UNIFEM, Spanish Agency for International Development Cooperation.

 

 

 

 

 

 

Title: Guidelines on the investigation of Corruption and Financial Crime.
Author: School of Magistrates, OPDAT, Albanian Prosecution, USAID, PACA.

 

 

 

 

 

 

Title: Manual on the implementation of the Family Code and of the civil legislation in relation to cases of minors.
Author: School of Magistrates, Save the Children, Centre of Integrated Legal Services and Practices.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Informations

Mbylle