Logo
Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës - THEMIS Competition 2021

Aktivitet Trajnues në Bashkëpunim me OSBE

13-14 Qershor 2016
 
Shkolla e Magjistraturës në bashkëpunim me OSBE, organizuan në Vlorë, në datat 13 dhe 14 qershor 2016, aktivitetin me temë: “Roli i alternativave të dënimit me burgim në luftën parandaluese dhe rehabilitimin e të dënuarve. Roli i shërbimit të provës në sistemin e drejtësisë penale. Raportet e shërbimit  të  provës në fazën e hetimeve paraprake, në procesin gjyqësor, gjatë ekzekutimit të dënimeve penale dhe pas lirimit nga burgu. Bashkëpunimi prokurori-shërbim prove, Gjykatë-shërbim prove etj.” Paneli përbëhej nga ekspertët z. Admir Belishta dhe znj. Marsida Xhaferllari, znj. Adelajda Gjuzi në rolin e lehtësuesit dhe u moderua nga z. Vangjel Kosta. Aktiviteti u përshëndet nga përfaqësuesi i OSBE, z. Pietro Sardaro, nga Drejtori i Shkollës së Magjistraturës, z. Sokol Sadushi dhe Drejtori i Shërbimit të Provës, z. Ilir Qafa.
 
 
 
 
 Njoftime

Mbylle