Logo
Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës - THEMIS Competition 2021

Aktivitet me Z.Marko Biliç, gjyqtari slloven në Gjykatën Evropiane të Drejtësisë në Luksemburg

                                                  28 Prill 2016
 
Në kuadër të bashkëpunimit me Gjykatën Evropiane të Drejtësisë, u organizua një aktivitet një ditor me Z.Marko Biliç, gjyqtari slloven në Gjykatën Evropiane të Drejtësisë në Luksemburg. Aktiveti ka të bëjë me zhvillimin e një leksioni disa orësh në lidhje me të drejtën evropiane dhe GJED si funksionimi, përbërja dhe veprimtaria e gjykatës. Njëkohësisht, Z.Biliç do të japë përvojën e tij si gjyqtar për kandidatët e rinj për gjyqtarë dhe prokurorë të shkollës.                                                         
 
 
 Njoftime

Mbylle