Logo
Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës - THEMIS Competition 2021

Trajnim mbi Ndjekjen Ligjore të Veprave të Korrupsionit dhe të Krimit të Organizuar

30 dhe 31 MARS 2016
 
 
Shkolla e Magjistraturës në bashkëpunim me Misionin Euralius, në datat 30 dhe 31 mars 2016, në Tiranë dhe në Vlorë, do të zhvillojë trajnimin per prokuroret ne lidhje me ndjekjen ligjore të veprave të korrupsionit dhe krimit të organizuar.
Realizimi i aktivitetit trajnues zhvillohet në kuadër Programit të Trajnimit Vazhdues, ku prokurorët kroatë të nivelit të lartë do të njohin pjesëmarrësit me modelin e Zyrës së Prokurorisë për Shtypjen e Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (USKOK). Në aktivitet do të bëhet prezantimi i eksperiencës kroate dhe do të realizohet shkëmbimi i ndërsjellë i eksperiencave ndërmjet tyre dhe prokurorisë shqiptare mbi ndjekjen penale të korrupsionit dhe krimit të organizuar. 
 
 
 
 
 Njoftime

Mbylle