Logo
Banner Banner Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës ...

Takim me përfaqësues nga UNODC

Shkolla e Magjistratures, ne date 8 shkurt 2016, organizoi nje takim me perfaqesues te UNODC lidhur me zbatimin e nje projekti qe Zyren e Kombeve te Bashkuara per Drogat dhe Krimin, Dega e Parandalimit te Terrorizmit, I cili ka filluar per te ndihmuar legjislacionet kombetare te Shqiperise, Bosnja Hercegovines, Kroacise, Kosoves, Malit te Zi dhe Serbise qe te forcojne ekspertizen ne luften kunder kercenimeve terroriste ne Evropen Juglindore. 
 
 
 
 
 Njoftime

Mbylle