Logo
Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës - THEMIS Competition 2021

Temporary evaluation of possible developments in the formation of the judicial and prosecution systems in Albania

On February 2nd 2016, in the context of the cooperation of the School of Magistrates with EU/CE on the efficiency in justice – SEJ (A common project between the European Union and the Council of Europe) was done a meeting on the temporary evaluation of possible developments in the formation of the judicial and prosecution systems in Albania, the analysis of the report, etc. In the meeting were present the Director of the School of Magistrates, Mr. Sokol Sadushi, the international experts Mr. Raffaele Sabato, Mrs. Tea Jallashvili, Mrs Aida Bushati and the home professors of the school.
 
 
 Informations

Mbylle