Logo
Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës - THEMIS Competition 2021

Vlerësim i përkohshëm i zhvillimeve të mundshme në formimin e sistemit gjyqësor dhe të prokurorisë në Shqipëri

Në datë 2 Shkurt 2016, në kuadër të bashkëpunimit të Shkollës së Magjistraturës me BE/KE për efikasitetin në drejtësi – SEJ (Projekt i përbashkët ndërmjet Bashkimit Evropian dhe Këshillit të Evropës) u zhvillua një takim mbi vlerësimin e përkohshëm të zhvillimeve të mundshme në formimin e sistemit gjyqësor dhe të prokurorisë në Shqipëri, analizimin e raportit etj. Në takim ishin të pranishëm Drejtori i Shkollës së Magjistraturës Z.Sokol Sadushi, Ekspertët ndërkombëtarë Z. Raffaele Sabato, Znj. Tea Jallashvili, Znj. Aida Bushati si dhe pedagogë të brendshëm të shkollës.
 
 
 Njoftime

Mbylle