Logo
Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës - THEMIS Competition 2021

The School of Magistrates Organised a Training on Topic: ”The Administrative Law Into the International Context”

On January 12th – 13th 2016, the School of Magistrates organized the training on topic: "The Administrative Law into the international context." Experts in this training were Mr. Sokol Sadushi and Mr. Gent Ibrahimi.They analyzed important matters in relation with the Administrative Justice and the European Union. Also was discussed the approximation of the Albanian Administrative Justice with the international context and the development of the jurisprudence of the administrative law in the European Court on Human Rights.
 
 Informations

Mbylle