Logo
Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës - THEMIS Competition 2021

Shkolla e Magjistratures organizoi trajnimin me teme: "E drejta administrative në kontekstin ndërkombëtar."

Ne datat 12 dhe 13 Janar 2016, Shkolla e Magjistratures organizoi trajnimin me teme: "E drejta administrative në kontekstin ndërkombëtar." Ekspertet ne kete aktivitet, z. Sokol Sadushi dhe z. Gent Ibrahimi trajtuan ceshtje te rendesishme lidhur me Drejtesine Administrative dhe Bashkimin Evropian, gjithashtu u analizua qasja e Drejtësise Administrative Shqiptare me kontekstin ndërkombëtar dhe zhvillimi i jurisprudencës së drejtësisë administrative në Gjykatën Evropiane të të Drejtave të Njeriut.
 
 Njoftime

Mbylle