Logo
Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës - THEMIS Competition 2021

Lista e konkurrenteve te kualifikuar per fazen e dyte te provimit te pranimit per vitin akademik 2021-2022

SHKOLLA E MAGJISTRAURES
 
NJOFTIM
 
Sot, më datë 19 Prill 2021, në ambjentet e Pallatit të Koncerteve (ish Pallati Kongreseve), u zhvillua faza e parë e provimit të pranimit në Programin e Formimit Fillestar të Shkollës së Magjistraturës për vitin akademik 2021 – 2022. Për këtë fazë, 273 kandidatë përmbushnin kriteret ligjore për konkurim në profilet gjyqtar, prokuror, këshilltar dhe ndihmës ligjor. 258 kandidatë u paraqitën në provim dhe 121 prej tyre morën minimumin e pikëve të nevojshme, 60 %, për të kaluar në fazën e dytë të provimit të pranimit.
Faza e dytë e provimit të pranimit, Testi Profesional, do të zhvillohet ditën e enjte, datë 22 Prill 2021, ora 08:00, pranë ambjenteve të Pallatit të Koncerteve.
Ju urojmë suksese!

LISTA E KONKURRENTËVE TË KUALIFIKUAR PËR TË MARRË PJESË NË FAZËN E DYTË (TESTIN PROFESIONAL) TË PROVIMIN E PRANIMIT NË PROFILIN GJYQTAR / PROKUROR / KËSHILLTAR / NDIHMËS LIGJORË NË PROGRAMIN E FORMIMIT FILLESTAR PRANË SHKOLLËS SË MAGJISTRATURËS PËR VITIN AKADEMIK 2021-2022Njoftime

Mbylle