Logo
Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës - THEMIS Competition 2021

The table of public consultation on the Justice Reform

The Team of High Level Experts at the Special Commission on the Reform of the System of Justice is holding today on 7th November 2015 in the School of Magistrates the table of public consultation on the Justice Reform with the professors and candidates for magistrates of the School of Magistrates. The presentation of the package on constitutional changes is being prepared by the experts, Mr. Sokol Sadushi, Mr. Jon Smibert and Mrs. Agnes Bernhard. The Ambassador of the European Union Mrs. Romana Vlahutin is also participating in this public consultation meeting.
 
 
 
 
 Informations

Mbylle