Logo
Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës - THEMIS Competition 2021

Tryeza Konsultative për Reformën në Drejtësi

Në Shkollën e Magjistraturës së Republikës së Shqipërisë, Grupi i Ekspertëve të Nivelit të Lartë pranë Komisionit të Posaçëm për Reformën në Sistemin e Drejtësisë po zhvillon sot, më datë 7 Nëntor 2015, tryezën e konsultimit publik mbi Reformën në Drejtësi me pedagogët dhe kandidatët për magjistratë të Shkollës së Magjistraturës. Prezantimi i paketës mbi ndryshimet kushtetuese po bëhet nga ekspertët z. Sokol Sadushi, z. John Smibert dhe znj. Agnes Bernhard. Në këtë tryezë merr pjesë edhe Ambasadorja e Bashkimit Europian, znj. Romana Vlahutin. 
 
 
 
 Njoftime

Mbylle