Logo
Banner Banner Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës ...

Meeting with Mr.James Walsh, Deputy Assistant Secretary, Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs (INL)

In the context of the cooperation with the OPDAT mission of the Government of the United States of America and with the American Embassy, the Director of the School, Mr. Sokol Sadushi received in a meeting Mr.James Walsh, Deputy Assistant Secretary, Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs (INL), and Mrs. Cari Enav, Director of the INL Office for Europe and Asia (INL/EA), in the U.S.Department of State.
 
The meeting was done into the School of Magistrates having as object the recent developments in the School of Magistrates, the cooperation with the OPDAT Mission as well as the Constitutional and justice reform.
 
 
 Informations

Mbylle