Logo
Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës - THEMIS Competition 2021

The coordinator on the right of information

The coordinator on the right of information of the School of Magistrates:
 
Erik VEIZI
Tel: 04 2468826
Address:    Rr.”Ana Komnena", Godina Poli i Drejtesise, Tirana, Albania
Timetable:   Monday-Friday    08:30 - 16:30Informations

Mbylle