Logo
Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës - THEMIS Competition 2021

Njoftim per publikimin e listes pjesore date 29 tetor 2020

NJOFTIM
 
Sot më datë 29.10.2020, Këshilli Drejtues i Shkollës së Magjistraturës miratoi publikimin e listës pjesore të kandidatëve për magjistratë (profili gjyqtar), të dërguar nga KLGJ, pas verifikimit të pasurisë dhe figurës, të cilët do të pranohen në Programin e Formimit Fillestar për vitin akademik 2020 – 2021, në Shkollën e Magjistraturës, si më poshtë.
 
 
Nr. Emër Mbiemër PROFILI
1.      Entiljano Spahiu Kandidat për gjyqtar
2.      Mevlute Çaushi Kandidat për gjyqtar
 
Shkolla e Magjistraturës eshte ne pritje te vendimmarrjeve te tjera nga ana e dy Keshillave, per miratimin e kandidateve te tjere fitues, emrat e te cileve do te publikohen ne ditet ne vijim.Njoftime

Mbylle