Logo
Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës - THEMIS Competition 2021

Njoftim per publikimin e listes pjesore date 18 nentor 2020

  NJOFTIM
 
Sot më datë 18/11/2020, Këshilli Drejtues i Shkollës së Magjistraturës miratoi publikimin e listës pjesore të një kandidati për magjistrat (profili prokuror), të dërguar nga KLP, pas verifikimit të pasurisë dhe figurës, i cili do të pranohet në Programin e Formimit Fillestar për vitin akademik 2020 – 2021, në Shkollën e Magjistraturës, si më poshtë.

Nr.  Emër Mbiemër       PROFILI
1.    Oliana Gjergjefi      Kandidat për prokuror
 
Shkolla e Magjistraturës eshte ne pritje te vendimmarrjeve te tjera nga ana e dy Keshillave, per miratimin e kandidateve te tjere fitues, emrat e te cileve do te publikohen ne ditet ne vijim.Njoftime

Mbylle