Logo
Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës - THEMIS Competition 2021

Numri i revistës Jeta Juridike viti 1999

Jeta Juridike Nr.1 QERSHOR 1999

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
PASQYRA E LENDËS
 
 
EDITORIAL STUDENTOR ....................................................... 5
 
KUSHTETUTA E RE DHE DISA PROBLEME
TE FILL1MIT TE ZBAT1MIT TE SAJ (Krenar Loloçi).................... 7
 
L1GJ1 SHQIPTAR "PER KONKURRENCEN":
KLIPTIMI DHE HAPESIRAT E VEPRIM1T TE TIJ
NE SHQ1PER1 (Argita Berisha Malltezi, LL.M.) ....................... 33
 
DISA KOMENTE NË LIDHJE ME LIGJIN
“MB1 KTHIM1N DHE KOMPENSIMIN E
PRONAVE ISH-PRONAREVE" (Dr. Juliana Latifi) ..................... 47
 

 

E DREJTA TREGTARE (Zhvillimi i saj ne mesjetë,
i shkeputur nga libri ''Law and Revolution" [E drejta dhe
revolucioni ) nga profesori Amerikan Harold J. Berman)............... 67Njoftime

Mbylle