Logo
Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës - THEMIS Competition 2021

6 korrik 2020 / Njoftim per procesin e çsekretimit

NJOFTIM
 
Njoftohen te gjithe konkurrentet qe moren pjese ne fazen e dyte te provimit te pranimit ne Shkollen e Magjistratures se ne daten 7 Qershor 2020, ora 11:00, ne ambientet e Shkollës së Magjistraturës, Godina Poli i Drejtësisë do te kryhet proçesi i ç'sekretimit te kesaj faze (hapja e zarfave dhe shpallja e rezultateve te secilit kandidat duke bashkuar emrin me numrin e sekretimit dhe rezultatet e tyre). Lista me numrat e sekretimit dhe rezultatet per secilin numer do te gjendet e shpallur paraprakisht ne ambientet e Shkolles.
 Njoftime

Mbylle