Logo
Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës - THEMIS Competition 2021

6 nentor 2019 / Njoftim per miratimin e listes pjesore te kandidateve per magjistrate per vitin akademik 2019-2020

Këshilli i Lartë Gjyqësor ka miratuar listën pjesore për kandidatët për magjistratë që do të miratohen në Programin e Formimit Fillestar për vitin akademik 2019 – 2020, si më poshtë:
 
Nr Emer Mbiemer Profili
1 Elis Dine Kandidat per gjyqtar
 
Shkolla e Magjistraturës është në pritje të vendimmarrjeve të tjera nga ana e dy Këshillave, për miratimin e kandidatëve të tjerë fitues, emrat e të cilëve do të publikohen në ditët në vijim.Njoftime

Mbylle