Logo
Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës - THEMIS Competition 2021

Links for scientific and professional research

 

I. Ebrary Academic International Colletion- http://www.ebrary.com
 
II.Oxford English Dictionary Online (OED)- http://www.oed.com
 
III.Oxford Reference Online (ORO)- http://www.oxfordreference.com
 
IV.Oxford Scholarship Online-http://www.oxfordscholarship.com/oso/public/
 
V.Britanica Online-http://www.britannica.com
 
VI.Academic Database Assessment Tool (http://adat.crl.edu/)
 Informations

Mbylle