Logo
Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës - THEMIS Competition 2021

11 tetor 2019 / Njoftim per miratimin e listes pjesore te kandidateve per magjistrate per vitin akademik 2019-2020

Sot, me date 11. 10.2019, Keshilli i Larte Gjyesor dhe Keshilli i Larte i Prokurorise kane miratuar listen pjesore per kandidatet per magjistrate qe do te pranohen ne programin e Formimit Fillestar per vitin akademik 2019 – 2020, si me poshte:
 
Nr Emer Mbiemer Profili
1 Dajana Ndreja Kandidat per gjyqtar
2 Ndriçim Halilaj Kandidat per prokuror
3 Alban Syri Kandidat per prokuror
4 Vasjana Postol Kandidat per prokuror
5 Ledjana Shkurti Kandidat per prokuror
6 Iva Harka Kandidat per prokuror
7 Fjorda Shqarri Kandidat per prokuror
8 Esmeranda Basho Kandidat per prokuror
9 Entela Hasmujaj Kandidat per prokuror
10 Denisa Plaku Kandidat per prokuror
11 Besmira Vishe Kandidat per prokuror
12 Albulena Kuliçi Kandidat per prokuror
13 Redona Ndoni Kandidat per prokuror

Shkolla e Magjistraturës eshte ne pritje te vendimmarrjeve te tjera nga ana e dy Keshillave, per miratimin e kandidateve tetjere fitues, emrat e te cileve do te publikohen ne ditet ne vijim.

 

 Njoftime

Mbylle