Logo
Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës - THEMIS Competition 2021

8-9 qershor 2020 / Trajnimi mbi rregullat e konkursit te pranimit per vitin akademik 2020-2021

  • Trajnimi mbi rregullat e konkursit të pranimit për vitin akademik 2020-2021
Në datat 8 – 9 qershor 2020 Shkolla e Magistraturës zhvillon një trajnim mbi rregullat e provimit te pranimit. Trajnimi konsiston në njohjen e rregullave të fazës së parë të provimit dhe plotësimin e fletës së scantron, si dhe njohje e përgjithshme me rregullat e fazës së dytë të provimit, të testit profesional.
 
Për shkak të gjendjes së fatkeqësisë natyrore dhe në përputhje me udhëzimet mbi marrjen e masave për parandalimin e përhapjes së COVID – 19, këto trajnime janë ndarë në grupe të vogla në auditor, në ambietet e Shkollës së Magjistraturës dhe onlinë me aplikacionin e vënë në dispozicion nga Shkolla. Të gjithë pjesëmarrësit që e ndjekin online u është krijuar mundësia të drejtojnë të gjitha pyetjet dhe paqartësitë në lidhje me provimin e pranimit nëpërmjet këtij aplikacioni.
Për t’u njohur sa më qartë me këto rregulla dhe për t’u njohur me plotësimin e fletës së scantron, Shkolla e Magjistraturës po ju vë në dispozicion vidoen si më poshtë:
 
 
 
 
 Njoftime

Mbylle