Logo
Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës - THEMIS Competition 2021

23 shtator 2020 / Njoftim mbi miratimin e listes se kandidateve te diplomuar keshilltare dhe ndihmes ligjor per vitin akademik 2019-2020

                                NJOFTIM
 
Këshilli Drejtues i Shkollës së Magjistraturës, me Vendimin Nr. 30, datë 22.9.2020 miratoi listën e kandidatëve të diplomuar në Programin e Formimit Fillestar për vitin akademik 2019 -2020 për kandidatë për këshilltarë dhe ndihmës ligjor. Për këtë vit akademik, janë diplomuar 12 kandidatë, nga të cilët 4 (katër) këshilltarë ligjor dhe 8 (tetë) ndihmës, si më poshtë:
 
                                          KANDIDATË PËR KËSHILLTAR LIGJOR
 
 
Nr.
 
 
 Emër Atësia Mbiemri
 
 
1.
 
 
Metush Arif Meçka
 
 
2.
 
 
Edlira Shpëtim Llango                                                                    
 
 
3.
 
 
Gerti Trifon Shani
 
 
4.
 
 
Evriklejda Thimi Semani

 

                                         KANDIDATË PËR NDIHMËS LIGJOR
 
 
 
 
 
Nr.
 
 
 Emër Atësia Mbiemri
 
 
1.
 
 
Esida Gëzim Bruçi (Sata)
 
 
2.
 
 
Irena Vangjel Zhurka
 
 
3.     
 
 
Eglantina Gani Shabanaj
 
 
4.      
 
 
Gersiana Dashamir Skifteri
 
 
5.       
 
 
Enkelejda Dilaver Patrioti
 
 
6.      
 
 
Nertila Xhevair Kalanxhi
 
 
7.       
 
 
Blerta Paqësor Hamzallari
 
 
8.       
 
 
Sokol Sabri LociNjoftime

Mbylle